ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişneyebilmek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kiş-ne-ye-bil-me