ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

At bağırır gibi yüksek ses çıkarmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Havayı kokladı, sonra bütün gücüyle yeri göğü inleten bir kişnemeyle kişnedi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kiş-ne-mek