ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Küçük taneli bir tür çekirdeksiz üzüm

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim bitki bilimi

Kökeni;

"Farsça kişmiş"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kiş-miş