ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► soylu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat eskimiş

Kökeni;

"Türkçe kişi + Farsça zāde"

Kullanımı;

"Ben beyzade, kişizade / Her türlü dertten topyekûn azade"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-şi-za-de