kişiselleştirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişiye özel duruma getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilişim teknolojisinde kullanılan araçları kişiye özgü duruma getirmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kişiye mal etmek, bağlamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ki-şi-sel-leş-tir-mek