ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişiselleştirmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-şi-sel-leş-tir-me