ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişiselleştirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-şi-sel-leş-ti-re-bil-mek