ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişiselleştirebilmek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-şi-sel-leş-ti-re-bil-me