ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişiliksiz olma durumu; şahsiyetsizlik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-şi-lik-siz-lik