ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişileştirmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-şi-leş-tir-me

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Cansız varlıkları veya hayvanları insanmış gibi gösterme; canlandırma, teşhis, teşhis ve intak

Tipi / Türü;

edebiyat

Kullanımı;

"Bu dönemin oyunlarında en önemli kişileştirme yöntemi, kişileri olumlu ve olumsuz karşıtlığı içinde çizmektir."