ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişilik kazanmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-şi-leş-mek