kesilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kesme işi yapılmak, katolunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak, çok yorulmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Gibi olmak, benzemek, dönmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Dinmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Süt, ayran vb. bozulmak, ekşimek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Sona ermek

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Akmamak

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Akım gelmez olmak

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendinden önceki kelimeyi `olmak` anlamıyla pekiştiren bir fiil

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Son veya aralık verilmek

11. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendini herhangi bir şey gibi göstermek

12. Anlamı (eş anlamlısı):

Tutulmak, kapatılmak

13. Anlamı (eş anlamlısı):

Makaslanmak

14. Anlamı (eş anlamlısı):

Durmak

15. Anlamı (eş anlamlısı):

Sünnet olmak

16. Anlamı (eş anlamlısı):

Yoksun kalmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-den"

17. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok beğenmek, çok hoşlanmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ke-sil-mek