kesik prizma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir prizmanın bütün yer ayrıtlarını kesen bir düzlemle elde edilen, kesiti ile tabanı arasında kalan cisim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ke-sik p-riz-ma