kazan dairesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gemi veya çok katlı yapılarda ısıtma sisteminin yer aldığı bölüm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ka-zan da-ire-si