kaya horozu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güney Amerika'da yaşayan, erkekleri portakal renginde, başında tepeliği olan kuş "(Rupicola)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ka-ya ho-ro-zu