katılgan doku ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hücreleri şekilsiz bir ara madde içinde bulunan, organların asıl dokularının aralarını dolduran doku

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ka-tıl-gan do-ku