karbondioksit ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0 °C'de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz "(CO2)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, kimya, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Fransızca carbondioxyde


Hecelenişi / Hecelemesi;
kar-bon-di-ok-sit