kara elmas ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kayaları delmekte kullanılan siyah elmas, karbonado

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mineraloji"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Maden kömürü

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ka-ra el-mas