karıncayiyen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Karıncayiyengillerden, Avustralya'da yaşayan, karıncayla beslenen bir tür memeli, karıncakuşu "(Echidna acule ata)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ka-rın-ca-yi-yen