kanaat gibi devlet olmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`elindekiyle yetinmesini bilen kişi yokluk nedir bilmez` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ka-na-at gi-bi dev-let ol-maz