kan doku ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Plazması ve taşıdığı yuvarlar bakımından bir doku gibi görünen kan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
kan do-ku