kaba sofu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dinî kuralları yanlış yorumlayarak ibadet ve düşüncede aşırılığa kaçan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,din bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ka-ba so-fu