ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cinsel ilişkide bulunmamış dişi cinsin durumu; bakirlik, bekâret, bikir

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Kızlığında, başlarına soluk örtmelerini alır, yünlerini sırtlar, ırmak boyuna yün boyamaya giderdi."

İlişkili birleşik kelimeler;

"kızlık zarı"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kız-lık

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kadının evlenmeden önceki yaşantısıyla ilgili, o döneme özgü

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"İşte bu onun kızlık odası."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

► üvey kız

Tipi / Türü;

ağızlardan