ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Kızgın bir demire dökülen damla iz bırakmaz, buhar olur."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kız-gın

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Eş arayan (hayvan)

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"Kızgın bir boğa."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kızmış olan, öfkeli olan; mütehevvir

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"Bir gün odama kızgın bir ihtiyar girdi, elindeki bir tomar kâğıdı neredeyse fırlattı masama."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Kızışmış bir durumda olan

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"Çok kızgın bir fikir çarpışmasının üzerine gelmişim, kulak kesildim."
kızgın