ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kızdırmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kız-dır-ma

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzüm çubuklarını köklendirmek için yere gömme, daldırma

Tipi / Türü;

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüksek vücut ısısı

Tipi / Türü;

ağızlardan