ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kızdırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kız-dı-ra-bil-mek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kızdırma becerisi bulunmak

Tipi / Türü;