ne demek?

Kızdırılmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kız-dı-rıl-ma