ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kızdırılma ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kız-dı-rı-la-bil-mek