ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kızdırılabilmek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kız-dı-rı-la-bil-me