ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendisine şefkat ve acıma duyulan kız

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Narin bir kızcağızın yanındaki boş yere sokuldu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kız-ca-ğız