ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kızartılmak işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-zar-tı-lış