ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kızan olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-zan-lık