ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Döşeme tahtalarının altına çaprazlama olarak konulan uzun ve yassı direklerden her biri

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-zak-lık