ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► kızılımsı

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-zıl-sı