ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kızma işi yapılmak, kızgın, öfkeli duruma gelmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-zıl-mak