ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► kökboyası

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim bitki bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-zıl-kök