ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► değerlilik

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıy-met-tar-lık