ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► değerlendirmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Bütün olup bitenleri kıymetlendirici bir konuşma yaptı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıy-met-len-dir-mek