ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde kıyma bulunmayan (yemek)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıy-ma-sız

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde kurt bulunmayan (meyve)

Tipi / Türü;

mecaz