ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok ince ve küçük parçalar biçiminde doğramak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Eti kıymak."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıy-mak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Acımadan vermek, esirgememek, feda etmek

Tipi / Türü;

-e mecaz

Kullanımı;

"Beş altı kuruşa daha kıyarak sağlamca bir ip tedarik etti."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Acımayıp öldürmek

Tipi / Türü;

-e mecaz

Kullanımı;

"Zavallıya nasıl kıydılar?"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek

Tipi / Türü;

-e mecaz

Kullanımı;

"Ne yapayım, ben de ekmek istiyorum, hayatımı kazanıyorum, bana kıymayın."