ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzerinde veya içinde kıymık bulunmayan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıy-mık-sız