ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzerinde veya içinde kıymık bulunan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Kıymıklı tahta."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıy-mık-lı