ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uygulama ve benzetme ile elde edilen

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kökeni;

"Arapça ḳiyāsī"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-ya-si

2. Anlamı (eş anlamlısı):

► kurallı

Tipi / Türü;

eskimiş