ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok şiddetli

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-ya-sı-ya

2. Anlamı (eş anlamlısı):

(kıya'sıya) Şiddetli bir biçimde

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Bir dövüşmeyi müteakip bazen iki kişi, bazen iki saf arasında kıyasıya bir boğuşmadır başlardı."