ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir şeye çok kızarak bağırıp çağırmak, feryat etmek

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin / Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin?"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-ya-met-ler ko-par-mak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

aşırı gürültüye, kargaşaya yol açmak

Tipi / Türü;