ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıyak olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-yak-lık

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıyakçıya yakışır davranış

Tipi / Türü;

argo