ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► giysili

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Asker kıyafetli."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-ya-fet-li

2. Anlamı (eş anlamlısı):

► kılıklı

Tipi / Türü;