ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıyıdan, görünmeden giderek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf ağızlardan

Kullanımı;

"Duvarların dibinden kıyın kıyın yürüyüp yanına ulaşabildim."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-yın kı-yın