ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İpi katladıktan sonra iyice bükmek veya tel gibi şeyleri burmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-i ağızlardanFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıv-rat-mak