ne demek?

Kıvranmasına neden olmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Havaların çok sıcak gitmesinden mi yoksa bu sıcaklarda abur cubur yediğim için mi, bilemem, dört gün önce birdenbire kıvrandırıcı bir ağrıyla yatağa düştüm."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıv-ran-dır-mak


Çok üzmek, acı çektirmek

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"Beni kıvrandırmak hoşuna mı gidiyor?"